Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dělá si výbor KCHČSV a CHK srandu ?

29. 11. 2006
Nejdříve k zápisu z "korespondenční schůze chovatelské komise", která proběhla (hahaha) 18.11.2006. Jak může být schůzka odborné komise vedena korespondenčně ? K čemu je CHK, která se nedokáže ani sejít ? Jaká je chovatelská komise po odborné a morální stránce jsem tu již napsala a toto je její další perla. Ale k zápisu.


1. Bonitační a svodové karty
Při zápisu na svodech a bonitacích se bude do svodových a bonitačních karet vyplňovat CELÁ adresa majitele a chovatele. U psů - plemeníků vedených na bonitaci také telefonní číslo a mailová adresa majitele (pokud je).
Svodové a bonitační kódy všech zúčastněných zvířat se sepíšou na listinu pod kterou se podepíše rozhodčí z exteriéru a zástupce klubu z bonitační komise. Originál zůstane zástupci klubu (hlavnímu poradci chovu).
Pro: Matušincová, Pluhařová, Kaufmanová, Novoveská
Proti: 0
Zdržela se: Maková

Ano, ano - majitelé odevzdejte ještě číslo konta, číslo bot a přiznání majetku. V dnešní době, kdy si každý člověk střeží své osobní údaje, tak taková nedůvěryhodná instituce jako je KCHČSV bude mít kompletní údaje, které předává třetím osobám bez souhlasu ?? Kdo odmítne tyto údaje zadat bude vyobcován z bonitace ???? Pochopím to u chovných psů, ale na začátku bonitace přeci ještě nemůže nikdo 100% vědět, že zvíře tu bonitaci zvládne. A měl by to být především zájem majitele chovného psa, aby byl k "dohledání", takže ten sám může tyto údaje dodat. Adresy chovatelů jsou známé, tak proč ? Myslí si snad CHK, že bude obvolávat lidi a nutit je k chovu pomalu násilím ? Víte kolik ČSV z různých důvodů změní majitele ? Kolik lidí změní bydliště ? A pokud je člověk členem Klubu má jeho adresu k dispozici, pokud členem není, tak asi nemá zájem cokoliv s Klubem mít....
Sepsat všechny kódy na listinu - no tak se nám zase prodlouží nekonečné čekání na zpracování výsledků bonitace....organizace práce CHK mi je záhadou, chudáci lidi, kteří netuší, co je čeká .....jen čekání :0)))). Toto celé je dle mne důsledek zadání chybného kódu psu Eligo z Peronówki na podzimní bonitaci....na Slovensku je jim povaha celkem šumafuk a P1 je i zvíře s Oc (na bonitaci, na svodu udělují jen známky N a VN), jenže v Čechách tomu bohudík tak není a doufám, že to i tak vydrží .....Ale tato naděje ve mě pomalu uvadá viz. další kroky CHK a výboru.


2.Zápis kódů do svodových a bonitačních karet
Do svodových a bonitačních karet se budou zapisovat kódy znaků geneticky daných (např. nezaložený zub), znaky získané (vyražený zub) se budou psát do poznámky.

Pro: Matušincová, Pluhařová, Kaufmanová, Novoveská
Proti: 0
Zdržela se: Maková


A kdo a jak bude rozhodovat o tom, že je to geneticky ? Trochu kontroverzní bod vzato do důsledku, ale to CHK nedochází. Příklad se zuby je krásný, ale ne vše je tak jednoduché.....A jak toto diskutovali korespondenčně, to opravdu nechápu.


3.Třídy chovnosti
Hodnocení tříd chovnosti (podle vyšetření na DKK) zůstává stejné, ale bez omezení kombinací podle tříd.
Použití kombinace III. tříd chovnosti bude použita ve vyjímečných případech - udržení genofondu plemene.
Pro: Matušincová, Pluhařová, Kaufmanová, Novočeská
Proti: 0
Zdržela se: Maková


Tak k čemu ty třídy chovnosti ještě budou ? Oni už nejsou k ničemu teď, když jsou do I. třídy řazeni psy s RTG z PL.....Lepší návrh by byl - zrušíme třídy chovnosti, protože sice ve zprávě o chovu budeme psát toto - "Selektovat budeme POUZE na dyspalzii" ,ale skutečnost je jinde. Ještě mě  nikdo nepřesvědčil o tom, že CHK ví, co to je selekce. Dle mne za tím vším stojí jen další osobní zájmy někoho, kdo chce krýt a třídy chovnosti mu překáží - a to není v rámci selekce na DKK !!!!! Ano, zamaskujeme to líbivím udržením genofondu plemene....genofond plemene neleží jen v ČR...Sice se CHK tváří a prohlašuje v prohlášeních, že se bude selektovat jen na DKK (kašleme na povahu, zuby, kryptorchidy, uši... ), ale dělá ústupky, které o selekci nesvědčí. Slekce je dlouhodobý a bolestný proces a v ŘÍZENÉM CHOVU, který CHK myslí, že vede, tak tam by to mělo platit nekompromisně. Jenže to by člověk musel přemýšlet v souvislostech, které CHK unikají a korespondenčně toto prodebatit je opravdu výkon hodný této, dnes již velice směšné komise.


A teď k zápisu ze schůze výboru KCHČSV....konané 18.11.2006

1. Smlouva s KCHČSV SR
Znění smlouvy bylo posouzeno právníkem. Podepsaná smlouva bude odeslána na adresu slovenského Klubu do konce listopadu 2006.
K informaci


A kde se členové Klubu dozvědí znění této smlouvy ? Na stránkách není .... Je to tajné a k čemu vůbec je ? Slováci si stejně budou dělat co chtějí a na čehůny, kteří nevědí jak ČSV má vypadat a jak se mají "šlechtit" stejně kašlou a tváří se, že ČSV zachraňují oni se svými možná 40 štěňaty ročně. Hlavně, že ji posoudil právník....Že já nešla na práva, takhle krásně vydělávat :0)))


2.Kárná komise
Na základě podnětu podaného výborem české pobočky KCHČSV výbor svolává kárnou komisi k posouzení případu nežádoucího krytí feny Gejša z Vlčí chaloupky. Vzhledem k nepřítomnosti M. Pluhařové bude vyžádáno zaslání jejího stanoviska písemně a předáno kárné komisi.

K informaci


Ano, nepřítomnost M. Pluhařové - členky výboru na této schůzi je omluvena. A již týden před touto schůzí se na světovce v Poznani smála, že se nic řešit nebude - ano, všem to bylo jasné od začátku, že se v KCHČSV měří dvojím metrem....


3. Složení kárné komise
S ohledem na podobnost s případem nežádoucího krytí feny paní Kratochvílové bylo navrženo složení kárné komise ve stejném složení: Ivana Střítežská, Zdeněk Havlík, Šárka Školníková.
Pro: K. Skoupý, D. Matušincová, J. Tvrdoň, H. Hubáčková, J. Hospodka
Proti: 0
Zdržel se: 0


Jaké nežádoucí krytí ? Krytí Oliverem by mělo být pro CHK hodně žádoucí, ale závist a lži vládnou KCHČSV - ještěže se nic nenarodilo, obohatilo by to zdejší tak důležitý a hájený genofond (ale hájený jak u koho na dvorku, že ? ) . Kdo, kdy a jak vybral onu kárnou komisi dosud nikdo nevysvětlil. A stejně se kárná komise nikdy nesejde, protože dle informací ing. Pluhařové z 9.11. se nic řešit nebude (jak jinak, když jde o ní...).


4. Kárná opatření

Na základě připomínek M. Soukupové na členské schůzi české pobočky KCHČSV konané dne 21. 10. 2006 navrhuje výbor dopracování článku "Kárná opatření" na nejbližší konferenci.
Pro: K. Skoupý, D. Matušincová, J. Tvrdoň, H. Hubáčková, J. Hospodka
Proti: 0
Zdržel se: 0


Ano ano, konference bude řešit pranýřování a chov ČSV jde stranou. Kdo ze současných členů KCHČSV pamatuje konference před rokem 2000 nebo těsně po tomto datu ? Ze současných konferencí se stalo slovíčkaření nad řády a stanovami a hledání klacku na chovatele....V rámci rozšiřování onoho genofondu plemene se chovatelé jistě budou předhánět, jak do tohoto spolku vstoupit - pokud si přečtou pořádně ony řády. Ty řády čtou asi jen ti, co o nich diskutují s právníky a ti, co hledají kličky, jak udělat něco co by slušného člověka ani nenapadlo. A že by Monika měla připomínky ? Ano, měla. Značně ironické a de facto tento řád zesměšnila a ukázala, že KCHČSV nemá žádné právo chovatele pokutovat. Tak to jsem tedy zvědavá, jak to chce konference změnit (asi bude měnit zákony ČR). KCHČSV si zaplatí daší právní rozbor a pak bude jen čekat z jakého chudáka chovatele, který se znelíbí CHK , ty peníze vyrazí zpět...Doufám, že se nikdo, kdo by zaplatil nenajde.


5. Předběžný návrh rozhodčích na jarní bonitace
Svod a bonitace české pobočky 14. 4. 2007 - Soňa Bognárová
Svod a bonitace moravské pobočky KCHČSV 21. 4. 2007 - Oskár Dóra


Hurá. Doufám, ale že se budou řádně kontrolovat kódy, aby byly v souladu s předpisy v ČR....A také doufám, že všichni psi nebudou na Moravě R1 - to je přinejmenším nemožné. ČSV nemá být suchý typ, ale pevný a to je rozdíl. A někteří psi s R1 kódem jsou spíše blíže hranici lymfatického typu :0))))), ale stejně většina lidí o tomto nemá ani páru (ale rozhodčí by to vědět měl a netahat do ČR slovenské manýry) . Přečtěte si článek pana Hartla o posuzování exteriéru ČSV (kdysi jsem ho dávala na klubové stránky, tak by tam snad měl být).


6. Odpověď na dotaz slovenského Klubu

Slovenskému Klubu bude odeslána oficiální odpověď na dotaz týkající se zápisů kříženců Mutara. Znění odsouhlaseno výborem.
K informaci


Já si to chci taky přečíst !!!!! Móócccc by mě zajímalo, co výbor nebo CHK zase vymysleli :0))) . Bohužel, to opět není přiloženo k informaci členům KCHČSV, což je poněkud udivující. Opět se měří dvojím metrem ?


7.Mimořádná přebonitace

Hlavní poradkyně chovu D. Matušincová navrhla mimořádné přebonitování feny Kiss Eden severu s odůvodněním, že po feně Julii z Litavské kotliny (nar. 5.4.1999) byla uchovněna pouze 1 fena - Kaimi Eden severu (Julie z Litavské kotliny dovrší 5.4.2007 8 let a rovněž po její sestře Jessice začala být v chovu využívána jediná fena - uchovněné byly dvě. Po jejich předku Arielovi Dar přírody (dědovi) jsou to jediní uchovnění potomci - feny.)

Přebonitace bude feně umožněna za podmínek:

Nebude zopakován pouze test povahy, ale fena projde celým procesem měření (bez zápisu do bonitační karty, protože fena už změřena byla). Důvodem je, aby bylo možné posoudit chování feny celkově během celé bonitace.


Pro: K. Skoupý, D. Matušincová, J. Tvrdoň, H. Hubáčková, J. Hospodka

Proti: 0

Zdržel se: 0


TAK TOTO JE NEJVĚTŠÍ PERLA, TO SI VÝBOR A CHK DĚLAJÍ SRANDU Z LIDÍ ? NĚCO TAKOVÉHO NENÍ MOŽNÉ !!!!!!!!!! Za scestným zdůvodněním hlavní poradkyně se dle mne schovává zcela něco jiného. Jde o fenu z chovatelské stanice členky CHK Lucie Novoveské a té jde především o ten pocit, aby to zvíře bylo chovné, jak psala kdysi v článku Můj příběh z bonitace (měl by být na klub.stránkách). Kiss a Kaimi jsou sestry, které vlastní de facto jedna rodina. Feny byly plaché již odmalička. Více plachá byla vždy Kaimi, leč bonitaci na druhý !!!! pokus ustála (povahově hodnocena Oc). Její sestra Kiss tento druhý (a DEFINITIVNĚ POSLEDNÍ) pokus nezvládla a byla hodnocena Ob, což je v ČR vylučující povaha z chovu.

Zdůvodnění Dany Matušincové je hodně směšné.

Argumentace Arielem Dar přírody je u fen zcela mimo mísu !!!!!! CHK dosud neprovedla ono avízované přerozdělení zvířat do 3 skupin (hlavní poradkyně chovu nebyla na konferenci schopna vysvětlit, jak se to udělá). A dle současného systému rozdělování PLEMENÍKŮ do skupin ono zdůvodnění nepřinese vůbec nic :0)))). Pokud bychom uvažovali stejným způsobem,jako hl. poradkyně chovu, tak další argument je ten, že sestra Ariela - Ajša Dar přírody se (v ČR) přes svou dceru a syna (Ajbix a Argos Mrazivé ticho) dostatečně v populaci v ČR prosadila. Dalším argument proti je to, že Jessika a Julie měli dohromady 61!!! potomků. Julie dokonce 40 !, což je počet hodně nadprůměrný. To, že v chovu nic není, je chyba chovatelů (Lucie Novoveské a Václava Zeiska), kteří nedokázali přitáhnout lidi na bonitaci. Prodali štěňata ven, něco vyřadil RTG - ale to je normální a není to důvod pro nestandardní postup KE TŘETÍ BONITACI NĚČÍ FENY. Genofond plemene celkem o nic nepřijde. Ano, pokud by se rozborem DNA oné feny dokázalo, že je výjimečná (a čemž silně pochybuji), tak by se to dalo ospravedlnit - JINAK V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NE !!!!!
A ještě k Arielovi Dar přírody - jelikož jsem tohoto psa vídala každý den 5 let, tak vím, že to byl opravdu "dar přírody" :0) Pes, který měl v bonitačním kódu Of, ale povahově to byl těžký cholerik a nebylo to jen nezvládnutím psa původní majitelkou... Minimálně jeden jeho potomek byl utracen, protože ve vesnici vyvraždil psy, zabil prase, napadl koně a začal napadat lidi - a nebyla to jen vina majitelů !!!!! Choleriky a bázlivá zvířata snad množit nechceme ????? Dalším argumentem je to, že Ariel Dar přírody byl syn Ariela Lobos, který je po Barrym z Doušova dvora - tedy rozhodně nic vzácného.....podívejte se do rodokmenů svých miláčků....
V neposlední řadě, budeme-li nadále uvažovat, jako paní Matušincová - někteří potomci po Jessice byli předvedeni teprve na svodu, stejně jako potomci Argose Mrazivé ticho, takže nic není ztaceno (teď mě nepadá, spočítat kolik % zvířat na poslední bonitaci by spadalo do této "krevní" skupiny by bylo hodně zajímavé :0)))) ) ! A pochybuji, že by Lucie už Julii nenakryla....Takže pokud chcete mermomocí procpat nějaké zvíře do chovu - najděte si jiné.

A PAK, NĚCO TAKOVÉHO PŘECI NEMŮŽE SCHVÁLIT VÝBOR, ALE MĚLO BY TO (když vůbec) JÍT KE KONFERENCI, KTERÁ BY TO MĚLA, Z VYJMENOVANÝCH DŮVODŮ, JEDNOHLASNĚ ZAMÍTNOUT !!!!!!!!!


Ano, v KCHČSV se měří dvojím metrem, a když to nejde jinak, obejdou se předpisy směšným argumentováním a udržení genofondu plemene. Možná to někdo vedení KCHČSV a CHK věří, ale já rozhodně NE !!!!!!!
Ono totiž vždy záleží, o čí zvířata se jedná, že ......Opět je mi z KCHČSV na zvracení. Osobní zájmy pěkně zastřešené genofondem plemene :0). Genofond plemene tvoří CELÁ populace ČSV, to znamená v ČR, SK, PL, IT, D, H, F, Fin atd., ale to by si člověk nesměl plést pojmy s dojmy, což je problém hlavní poradkyně chovu.

Pravda vždycky vyplave na povrch, nejčastěji jako utopenec.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

re.Papiňáci

(Šedivák, 3. 12. 2006 13:43)

Posíláme pozdrav nenapravitelně plodné Papíně :)

Papiňáci :0)

(Monika, 3. 12. 2006 0:11)

Jiřinka neinformovala???
Tak ten Papíňák už bochnul....a je 10 malých papíňáků..:0)
http://zmolu.vlcak.cz

mici a spol

(Šedivák, 2. 12. 2006 17:36)

Hlavně nesmíte zklamat pana Hartla, ten v ní vidí naději budoucnosti!! :0)
.....
Bezva,hned se mi volně dýchá :))
Co Papína? Už se vyklubali malí papíňáci?:)

re. Mici

(Monika, 2. 12. 2006 16:36)

Já tu poznámku a vůbec vše brala samozřejmě jako vtipkování, jak jinak :0))
Mici je fešanda a ta povaha!!! : 0) Hlavně nesmíte zklamat pana Hartla, ten v ní vidí naději budoucnosti!! :0)
Note: Forum se mi zobrazuje jako stránka, která nejde otevřít, tak sorry, že píši sem.

Zveřejnění smlouvy se SR

(Rocco, 2. 12. 2006 13:44)

Tak k zápisu nakonec milostivě přiložili smlouvu se SR ,tak ještě ty Mutary, prosím.
Svůj názor na "smlouvu se SR" jsem již publikovala na Fóru (v sekci Co se klube v Klubu - ostatní).Optimistu ve mě nehledejte :0)))

Diskuse o srsti - otevřena na fóru :0)

(Rocco, 1. 12. 2006 23:07)

Už to funguje a tak jsem na toto téma vyhodila příspěvek. Byla bych ráda, kdyby se diskuse přesunula tam, bude to pohodlnější asi pro všechny zúčastněné (např. upozornění na odpověď). Prostě standardní fórum.
S původními komentáři už to tu moc společného nemá a je to lehce nepřehledné...Ale nechám na každém, jak se rozhodne.

mici

(Šedivák, 1. 12. 2006 22:08)

To měla bejt jako sranda :)
Jinak bez legrace - myslím,že Micka nemá nijak extra vyvinutou podsadu, v porovnání třeba s Agarem.

pro Šediváka

(Monika, 1. 12. 2006 20:15)

Jo a ty si opravdu myslíš, že má Micina silně vyvinutou podsadu??? To je malá sonda do majitelovi duše. :0)
Určitě! Skoro jako grizzly :0))Už se těším až ji zase zkouknu, hlavně neříkej...no právě vylínala!!
Ahoj někdy :0)

slang

(Monika, 1. 12. 2006 20:07)

:0) Perónowka nechť si to nebere osobně!! :0)....tak jako "Perónowka" vypadala po tom, co jsem 4 hodiny koukala na kólie! :0) A ty to víš!
No ale lepší by to být mohlo vždycky!! :0) Jako všechno.

srst

(Šedivák, 1. 12. 2006 17:52)

ČSV by mělo mít především silně vyvinutou podsadu, na té záleží nejvíce, osrstěné břicho a meziprstí. O centimetrech a délce pesíků to tak úplně není.
..........
Však já ti to připomenu,až opět zkonstatuješ, že mám Peronooowku :-))

re.re.srst

(Monika, 1. 12. 2006 13:21)

U otevřené a vlnité srsti je to o projevu tedy síle projevu vady.
U některých zvířat je to jen na poznámku u jiných bych to skutečně brala jako vadu vylučující. U někoho je srst otevřená jen na hřbetě a u někoho je otevřená a ještě vlnitá! Např.: Falko Kollarov dvor je doslova curly i na lících a taky čas od času výstavu vyhrál.
Řeči typu, pes je před výstavou vykoupaný ..či sa práve kupal vo Vahu…..už neberu vážně. Své psy před výstavou koupu a nikdy jsem nedosáhla zmiňovaného efektu jako např. u výše uvedeného psa. Snad tuto vadu může vykoupání zhoršit, nikoliv však vytvořit.

Dost dlouho jsem ale na tuto vadu hledala seriozní názor jak to posoudit…
Dědičné to určitě je. Výskyt nekvalitního osrstění se vyskytuje v určitých rodinách, liniích a nebo častěji u zvířat pocházejících z úzké příbuzenské plemenitby. Bohužel naprosto všechna čsv jsou si příbuzná a tak kde a co vyběhne je občas nemilým překvapením….

Pro mne největší význam při posouzení srsti hraje již zmiňovaná podsada. Ta má totiž stěžejní význam v izolační schopnosti srsti. Délka jinak kvalitních a rovných pesíku není pro mne zas tak důležitá. Každopádně čsv jako kolie vypadat nemá a nemělo by vypadat ani jako dlouhosrstý NO. Líbí se mi, když mají psi mohutný límec a hustě osrstěný ocas. Tak jak vidíme u vlků. Konkrétní případ u čsv je Agar Morušový háj..syn Colta. Kalhotky na zadní straně stehen nemají být však přehnané a především osrstění uší při jejich základně by mělo být krátkosrsté.

Každopádně posoudit a „odsoudit“ zvíře není vůbec jednoduché.
Nezevšeobecňovat a brát případ od případu, posoudit psa s nadhledem, jaký si zaslouží. Pes není jenom srst či nějaký index ……vždy je třeba zvážit pro a proti při využití konkrétního jedince v chovu. Hledisek je nespočet.

: )

(Moravák, 1. 12. 2006 12:05)

Není nad to si to po sobě nepřečíst, omlouvám se.

re: srst

(Moravák, 1. 12. 2006 12:04)

Ahoj Moniko, naopak neukamenuji. Souhlasím, až na tu drobnost, že struktura srsti u malamuta je na dotek i pohled trochu jiná než by se mi líbilo u ČSV. ČSV s mohutnou srstí vypadá nádherně, ale nebylo to myšleno jako debata o hustotě. Mě šlo o délku, protože už se začaly objevovat podle mého názoru skoro dlouhosrstá.
Skutečným jsou ale zvířata kudrnatá a s otevřenou srstí. Mohu se zeptat, jaký máš názor na jejich použití v chovu? Dá se to ještě vymítit a za jakých okolností? Někteří rozhodčí udělí takovému zvířeti i CAC... standart hovoří o vadě vylučující z chovu.
Co se týče bytového ustájení, myslím, že vliv na bohatost osrtění je u některých jedinců velký. Můj pes byl jeden rok venku a měl nádhernou bohatou zimní srst. Ostatní roky žije v bytě a zimní sice nasadí, ale do čtrnácti dnů mu vylíná. Má letní, i s letní podsadou. Rozdíl je obrovský. Možná, je někteří jedinci jsou k tomu náchylnější z genetického hladiska.

Srst

(Jana, 1. 12. 2006 11:51)

Ano, ano, souhlasím, neb znám krásný případ, kdy jsou dva psi v témže bytě a jeden z nic vypadá jako dobrman (co se srsti týká)a druhý jako medvídek ;-), medvídek je z Molu :-)).

re.srst

(Monika, 1. 12. 2006 10:52)

Také jsem přesvědčená, že kvalita srsti je dána geneticky. Tak jako kvalita vlasů u lidí. Mnoho na tom krmením a ustájením nezměníme. Samozřejmě jen snad to línání... Kdysi jsem četla, že např. Japonci mají pro Akity klimatizované kotec, aby na jejich nejdůležitější výstavě, pořádané v létě, byli v srsti. Úplně však na tu klimatizaci taky nevěřím, línání je taktéž spouštěno hormonálně a tak nám psi línají i v třeskuté zimě.
ČSV by mělo mít především silně vyvinutou podsadu, na té záleží nejvíce, osrstěné břicho a meziprstí. O centimetrech a délce pesíků to tak úplně není. Prostě ti co vypadají asi tak jako dobrmani a ještě s vlnkami tak to ne….ti co se kvalitou srsti přibližují malamutům...(Moravák mě za malamuty ukamenuje :0))....tak to je mnohem lepší!

P.S. taky se do toho fora nemohu dostat :(

OZNÁMENÍ O ZALOŽENÍ FÓRA E-E KOUTKU

(Rocco, 30. 11. 2006 23:12)

OZNAMUJI VŠEM NÁVŠTĚVNÍKŮM A PŘISPĚVATELŮM :0)), ŽE JSEM NA ZÁKLADĚ HOJNÝCH PŘÍSPĚVKŮ ZALOŽILA SAMOSTATNÉ FÓRUM - ODKAZ JE V MENU. REGISTRACE JE NUTNÁ, ABY JSTE SE MOHLI AKTIVNĚ ÚČASTNIT. Ale zase to má jiné vychytávky.Každopádně by to mělo být přehlednější a "uživatelsky" lepší než komentáře. Budu to muset ještě doladit, ale už to běží :0)))

Jinak zítra asi nebudu online, tak všem hezký víkend.

srst

(Rocco, 30. 11. 2006 23:08)

No, ona ta srst je taky ovlivněna dost geneticky - omlouvat nekvalitní srst "byťákem" neuznávám, stejně jako "curly ČSV"...Je to na delší diskusi ....takže doporučuji otevřít téma v nově založeném fóru E-E koutku :0)))) - odkaz je v menu.

pro moraváka

(Tara, 30. 11. 2006 22:30)

mě nešlo o kratší srst, ale o její bohatost, bytový pes je takřka bez srsti celý rok, kotcový pes má srst úžasně bohatou, je to dáno tím, že žije venku a můj domácí se mu nemůže rovnat...Proto ty výstavy v létě, nejlépe Boleslav

pro Taru

(Moravák, 30. 11. 2006 22:05)

To je právě ono. ČSV je krátkosrsté plemeno, máme to ve standartu. Teoreticky by to tedy nemělo pro výstavy vadit, když je zimní srst kratší ; ) Zajímala by mne definice krátké srsti. Tzn. do kolika cm délky se dá srst považovat za krátkou. Když se kouknu třeba na rozdělení srsti u švýcaráků...
P.S.: Mám taky byťáka. Ale oko na sluníčku světlá všem stejně.

Pro Bonie

(Rocco, 30. 11. 2006 22:04)

Ne Rocco určitě nezapomněl :0). Bonie byla vždy jeho favoritka a krásně si s ní povídal :0). Jo, letí to - ale na babičku je ještě mladá, pro ČSV žádný věk. Pozdrav tobě i Bonie